Ngày 30/5/2019 huyện Đà Bắc tổ chức họp ban chỉ đạo triển khai, thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Đà Bắc.

          Tham dự có đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Bùi Thị Hiệu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị cùng các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo của huyện.

         Hội nghị đã thông qua các quyết định của Ủy ban nhân dân huyện thành lập Ban Chỉ đạo, phân công thành viên ban chỉ đạo phụ trách các đơn vị, cũng như triển khai kế hoạch sáp nhập xã trên địa bàn huyện.

       Theo kế hoạch huyện dự kiến sáp nhập 4 xóm Tầy Măng, Hương Lý, Kim Lý, Mó La của xã Tu Lý vào Thị trấn Đà Bắc để mở rộng quy mô đô thị. Sáp nhập xã Tu Lý và xã Hào Lý để thành lập một xã mới, Xã Mường Tuổng và Xã Mường Chiềng để thành lập một xã mới, xã Đồng Nghê và xã Suối Nánh để thành lập một xã mới.

           Việc sắp xếp thu gọn các đơn vị hành chính cấp cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn là một chủ trương lớn của Đảng, đã được thể chế bởi các Nghị quyết của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội nhằm khắc phục tình trạng chia cắt, manh mún, quy mô quá nhỏ của các đơn vị hành chính làm hạn chế đến đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện sáp nhập là chủ trương lớn, được xã hội quan tâm, có tác động đến quản lý nhà nước, quy hoạch phát triển của địa phương, ảnh hưởng đến đời sống người dân, đến tâm tư của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Để thực hiện tốt việc sáp nhập các cơ quan chức năng cần nỗ lực, quyết tâm, đẩy mạnh sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã để góp phần giảm bộ máy cồng kềnh, hướng tới bộ máy tinh gọn hiệu lực, hiệu quả.

Nguồn:http://dabac.hoabinh.gov.vn

Du-lich-hb 123

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014Thi hanh hien phap 2013 copy

baner-ma-tuy 
 PHONGCHONGBAOLUC
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction